สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1600 โรงเรียนนิคมวิทยา 13 102 24
2 1601 โรงเรียนบ้านค่าย 6 19 11
3 1602 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 21 96 43
4 1603 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 6 10 9
5 1605 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 33 90 58
6 1606 โรงเรียนระยองวิทยาคม 58 169 85
7 1607 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1 1 1
8 1608 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 2 36 6
9 1609 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 18 39 28
10 1614 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 5 56 13
11 1616 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 6 20 10
12 1610 โรงเรียนสองภาษาระยอง 2 2 2
13 1611 โรงเรียนอรวินวิทยา 1 3 1
14 1612 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 3 13 5
15 1613 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 2 10 5
16 1615 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 2 15 3
17 1604 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 13 28 19
รวม 192 709 323
1032

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]