สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1429 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 24 50 36
2 1430 โรงเรียนท่ายางวิทยา 19 92 36
3 1431 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 30 93 50
4 1432 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 3 5 4
5 1433 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 4 14 7
6 1434 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 34 66 51
7 1435 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 4 12 7
8 1436 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 4 14 8
9 1437 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 3 15 6
10 1438 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 8 35 15
11 1439 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 5 7 6
รวม 138 403 226
629

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]