สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1440 โรงเรียนคงคาราม 30 71 46
2 1441 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 3 6 6
3 1442 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 80 258 136
4 1445 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 2 6 2
5 1446 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 14 51 23
6 1448 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 6 30 15
7 1449 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 3 3 3
8 1451 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 20 60 29
9 1452 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 31 107 57
10 1453 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 9 13 11
11 1443 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1 1 1
12 1444 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1 3 2
13 1447 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 2 5 4
14 1450 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1 5 2
รวม 203 619 337
956

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]