สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1660 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 10 28 18
2 1661 โรงเรียนบางบาล 5 30 6
3 1662 โรงเรียนบางปะอิน 1 1 1
4 1663 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 49 156 82
5 1664 โรงเรียนบางไทรวิทยา 11 49 20
6 1666 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 7 16 9
7 1668 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 15 28 23
8 1669 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 14 62 31
9 1671 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 3 5 3
10 1672 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1 2 2
11 1673 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1 3 2
12 1676 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 39 154 71
13 1665 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 2 6 4
14 1667 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 4 5 4
15 1674 โรงเรียนเซนต์ แมรี่ 2 4 3
16 1675 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ 2 2 2
17 1677 โรงเรียนเอกอโยธยา 1 1 1
18 1678 โรงเรียนไตรราชวิทยา 4 6 6
19 1670 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 7 17 9
รวม 178 575 297
872

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]