สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1929 โรงเรียนกบินทร์บุรี 11 51 26
2 1930 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 32 164 62
3 1931 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1 5 1
4 1932 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1 3 2
5 1933 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 20 58 28
6 1934 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 55 113 86
7 1935 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี 1 3 2
8 1936 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 6 24 12
9 1937 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 7 15 11
10 1938 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 21 39 29
11 1939 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 3 7 5
12 1940 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 5 48 8
รวม 163 530 272
802

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]