สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1911 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 2 4 2
2 1913 โรงเรียนชิตใจชื่น 7 13 9
3 1914 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 14 81 35
4 1915 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1 3 1
5 1916 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 51 229 90
6 1917 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 42 149 76
7 1918 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 1 3 2
8 1922 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 1 1 1
9 1923 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 11 39 19
10 1924 โรงเรียนศรีมโหสถ 10 29 20
11 1925 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 1 3 2
12 1926 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 1 3 2
13 1927 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 1 1 1
14 1928 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 1 1 1
15 1912 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1 1 1
16 1919 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 11 34 17
17 1920 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 17 65 32
18 1921 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 2 11 2
รวม 175 670 313
983

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]