สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1998 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 5 9 8
2 1999 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก 37 83 62
3 2000 โรงเรียนประชามงคล 33 125 65
4 2001 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 12 15 12
5 2002 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 19 62 33
6 2003 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 24 69 42
รวม 130 363 222
585

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]