สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1988 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 6 15 10
2 1989 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 8 20 14
3 1991 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 4 8 6
4 1992 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 20 85 41
5 1987 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 17 101 41
6 1990 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 5 5 5
7 1995 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 21 86 38
8 1996 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 3 10 4
9 1997 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 25 65 42
10 1994 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1 2 2
11 1993 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 33 106 63
รวม 143 503 266
769

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]