สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1975 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 2 2 2
2 1976 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 55 149 95
3 1977 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 6 12 9
4 1978 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 4 6 4
5 1979 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 24 98 46
6 1980 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1 1 1
7 1981 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 21 55 32
8 1984 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 1 15 5
9 1986 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 9 19 14
10 1983 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 4 5 4
11 1985 โรงเรียนอนุชนศึกษา 7 42 14
12 1982 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี 22 81 41
รวม 156 485 267
752

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]