สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1965 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 60 174 106
2 1967 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 6 30 14
3 1968 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 7 32 15
4 1969 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 3 9 6
5 1970 โรงเรียนวิสุทธรังษี 67 194 115
6 1971 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 2 43 9
7 1972 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 24 57 41
8 1973 โรงเรียนเทพมงคลรังษี 18 66 34
9 1974 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 6 25 11
10 1966 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 2 5 4
รวม 195 635 355
990

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]