สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1465 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 4 10 7
2 1454 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 6 13 12
3 1456 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 7 48 15
4 1460 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 28 83 44
5 1461 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 6 26 13
6 1462 โรงเรียนหัวหิน 66 155 106
7 1463 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1 10 3
8 1466 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 22 68 41
9 1467 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 2 43 11
10 1455 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 2 2 2
11 1457 โรงเรียนรักษ์วิทยา 7 19 11
12 1458 โรงเรียนวังไกลกังวล 23 76 42
13 1459 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1 2 2
14 1464 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 9 10 10
รวม 184 565 319
884

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]