สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1472 โรงเรียนธนาคารออมสิน 11 35 20
2 1469 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 6 17 11
3 1470 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 9 54 19
4 1471 โรงเรียนธงชัยวิทยา 11 33 18
5 1473 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 3 5 4
6 1474 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 34 109 55
7 1475 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 78 199 119
8 1476 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1 2 2
9 1478 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1 3 2
10 1468 โรงเรียนกิตติคุณ 2 5 4
11 1477 โรงเรียนอรุณวิทยา 11 36 20
รวม 167 498 274
772

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]