สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1722 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1 3 2
2 1726 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 1 1
3 1727 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 1 2 1
4 1729 โรงเรียนระเบียบวิทยา 2 3 3
5 1730 โรงเรียนวัดเขียนเขต 6 14 10
6 1732 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 8 14 11
7 1734 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 1 2 2
8 1735 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 1 1
9 1723 โรงเรียนธัญบุรี 32 80 50
10 1724 โรงเรียนธัญรัตน์ 29 128 59
11 1725 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 20 126 47
12 1728 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 115 34
13 1731 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 34 79 57
14 1733 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 20 50 32
15 1736 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 28 97 56
16 1737 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 7 24 12
รวม 210 739 378
1117

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]