สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1707 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 42 128 65
2 1709 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 15 88 30
3 1710 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 41 165 81
4 1711 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 5 10 7
5 1713 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 3 3 3
6 1714 โรงเรียนปทุมวิไล 15 87 30
7 1716 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 9 37 20
8 1708 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 7 12 10
9 1717 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 54 137 95
10 1719 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 2 6 4
11 1720 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 5 9 8
12 1721 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 9 104 21
13 1712 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1 3 1
14 1715 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 3 2
15 1718 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 2 2
รวม 211 794 379
1173

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]