สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1693 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 44 177 81
2 1694 โรงเรียนบางบัวทอง 14 28 19
3 1695 โรงเรียนปากเกร็ด 34 101 55
4 1699 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 3 7 5
5 1700 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1 5 2
6 1701 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 67 248 130
7 1704 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 16 77 30
8 1705 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 2 2 2
9 1706 โรงเรียนไทรน้อย 12 39 16
10 1690 โรงเรียนชลประทานวิทยา 6 45 13
11 1691 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 1 2 2
12 1692 โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 1 2 1
13 1696 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1 1 1
14 1697 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1 1 1
15 1698 โรงเรียนพิชญศึกษา 2 4 3
16 1702 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 4 5 5
17 1703 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 3 2
รวม 210 747 368
1115

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]