สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1685 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 10 22 15
2 1680 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 4 16 6
3 1681 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 8 63 22
4 1682 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 25 105 51
5 1683 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 27 83 48
6 1684 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 28 71 47
7 1686 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 50 155 85
8 1687 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 23 91 43
9 1689 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 28 116 53
10 1679 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1 10 5
11 1688 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมมิการาม 1 6 3
รวม 205 738 378
1116

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]