สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1207 โรงเรียนนนทรีวิทยา 4 8 7
2 1208 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 9 25 15
3 1209 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 4 9 7
4 1210 โรงเรียนปทุมคงคา 5 6 6
5 1211 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 11 37 22
6 1212 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 2 9 4
7 1213 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 9 25 17
8 1214 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 7 22 11
9 1215 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 10 27 15
10 1216 โรงเรียนราชดำริ 4 6 5
11 1218 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 19 59 33
12 1219 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 7 14 10
13 1221 โรงเรียนศรีพฤฒา 4 19 9
14 1222 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 4 3
15 1223 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 14 62 26
16 1224 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 5 4
17 1226 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 16 59 27
18 1228 โรงเรียนสิริรัตนาธร 7 15 10
19 1233 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 14 41 22
20 1234 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 16 26 23
21 1235 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 2 7 4
22 1236 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 2 2 2
23 1237 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 16 117 43
24 1238 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 11 41 21
25 1206 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 16 7
26 1217 โรงเรียนลาซาล 1 1 1
27 1220 โรงเรียนวาสุเทวี 1 1 1
28 1227 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 2 2 2
29 1229 โรงเรียนอัสสัมชัญ 2 3 3
30 1230 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 1
31 1231 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 3 7 4
32 1232 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 1 1
33 1239 โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 1 1
34 1225 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 7 7 7
รวม 220 685 374
1059

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]