สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1365 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก 1 3 2
2 1366 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 5 11 10
3 1367 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 5 4
4 1368 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 3 2
5 1369 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 7 24 13
6 1372 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 7 20 11
7 1373 โรงเรียนมหรรณพาราม 6 15 8
8 1374 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1 2 2
9 1375 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 2 3 3
10 1376 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 12 28 19
11 1377 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 5 9 8
12 1378 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 5 13 8
13 1379 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 10 42 17
14 1380 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 6 19 11
15 1381 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 7 23 12
16 1382 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1 3 2
17 1383 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 7 27 13
18 1384 โรงเรียนวัดราชโอรส 13 34 23
19 1385 โรงเรียนวัดอินทาราม 6 32 10
20 1386 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 4 8 5
21 1387 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 4 4 4
22 1388 โรงเรียนศึกษานารี 28 81 44
23 1389 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 11 28 19
24 1390 โรงเรียนสตรีวิทยา 21 84 44
25 1391 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 9 42 18
26 1392 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 10 14 14
27 1394 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 5 2
28 1397 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 7 26 15
29 1398 โรงเรียนโยธินบูรณะ 17 103 39
30 1371 โรงเรียนบูรณะศึกษา 1 1 1
31 1393 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 2 35 3
32 1395 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 3 34 3
33 1396 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 1 1 1
34 1370 โรงเรียนนาหลวง 1 40 8
รวม 224 822 398
1220

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]