สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1399 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 6 20 11
2 1400 โรงเรียนทวีธาภิเศก 12 32 21
3 1401 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 2 4 3
4 1402 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 15 40 23
5 1403 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1 10 3
6 1404 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1 3 1
7 1405 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 1 1
8 1406 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 7 18 12
9 1407 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 26 71 44
10 1408 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 20 146 48
11 1410 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 2 7 4
12 1411 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1 20 1
13 1412 โรงเรียนวัดราชบพิธ 4 9 7
14 1413 โรงเรียนวัดสระเกศ 1 8 3
15 1414 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 10 22 17
16 1415 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 7 24 13
17 1416 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 15 31 23
18 1417 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 17 84 35
19 1418 โรงเรียนสวนอนันต์ 2 3 3
20 1420 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 3 3
21 1421 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 5 60 17
22 1424 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 31 73 48
23 1425 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 17 53 22
24 1426 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 14 11
25 1427 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 3 17 7
26 1428 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 3 7 5
27 1409 โรงเรียนราชินี 2 6 4
28 1422 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 3 9 6
29 1423 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 1 1
30 1419 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 1 2 2
รวม 224 798 399
1197

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]