สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2060 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 9 11 11
2 2061 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 30 126 54
3 2062 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1 3 2
4 2065 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1 3 2
5 2066 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1 10 3
6 2067 โรงเรียนบางเลนวิทยา 2 3 2
7 2068 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 2 4 3
8 2069 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 11 19 15
9 2072 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 5 9 8
10 2073 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 37 124 61
11 2075 โรงเรียนสถาพรวิทยา 5 14 7
12 2076 โรงเรียนสามพรานวิทยา 9 35 16
13 2079 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1 1 1
14 2082 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1 1 1
15 2083 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 1 3 2
16 2063 โรงเรียนนักบุญเปโตร 3 5 3
17 2064 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 42 136 65
18 2070 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 4 14 5
19 2071 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 4 4 4
20 2074 โรงเรียนสกลวิทยา 5 7 5
21 2077 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 24 141 54
22 2078 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 3 10 5
23 2080 โรงเรียนเจี้ยนหัว 4 18 8
24 2081 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 1 1 1
รวม 206 702 338
1040

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]