สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 2044 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 14 57 25
2 2045 โรงเรียนคงทองวิทยา 22 54 36
3 2047 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 30 116 56
4 2048 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 3 8 6
5 2049 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 15 89 34
6 2050 โรงเรียนราชินีบูรณะ 49 257 89
7 2051 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 18 44 30
8 2052 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 7 25 11
9 2053 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 7 20 14
10 2054 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1 1 1
11 2058 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 34 111 52
12 2059 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 2 3 3
13 2046 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1 1 1
14 2055 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1 1 1
15 2057 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 4 5 5
16 2056 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 4 8 5
รวม 212 800 369
1169

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]