สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1617 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 25 75 47
2 1618 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 4 5 5
3 1619 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 9 11 10
4 1620 โรงเรียนตราษตระการคุณ 48 141 83
5 1621 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 6 37 10
6 1623 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 60 153 94
7 1624 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 4 22 11
8 1625 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 4 15 7
9 1626 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 3 18 5
10 1627 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม 1 3 2
11 1628 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 7 16 9
12 1629 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 20 81 39
13 1630 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 2 3 3
14 1622 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 1 3 2
รวม 194 583 327
910

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]