สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1776 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 35 134 64
2 1777 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1 1 1
3 1778 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 63 224 106
4 1780 โรงเรียนวัดสิงห์ 12 38 23
5 1781 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 4 9 8
6 1782 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1 1 1
7 1783 โรงเรียนสาครพิทยาคม 3 4 4
8 1784 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 30 72 48
9 1785 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 6 40 15
10 1786 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 4 10 5
11 1789 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 6 26 12
12 1790 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 7 14 11
13 1775 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ 1 1 1
14 1788 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 2 18 6
15 1787 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 4 12 8
16 1779 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 9 41 22
รวม 188 645 335
980

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและบริหารจัดการระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สพม.) O80-6200600) นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (ดูแลระบบ ของ สพม. O92-2491881)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]