สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 67 45 9 121
2 ดัดดรุณี 40 34 23 97
3 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 30 15 15 60
4 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 14 18 29 61
5 บางปะกง "บวรวิทยายน" 10 5 10 25
6 พุทธิรังสีพิบูล 9 4 2 15
7 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 9 1 4 14
8 มารดานฤมล 6 14 11 31
9 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 4 5 3 12
10 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 3 9 5 17
11 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 2 9 9 20
12 อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 2 2 4 8
13 หมอนทองวิทยา 2 0 0 2
14 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1 4 4 9
15 การทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1 1 1 3
16 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 1 0 0 1
17 เซนต์แอนโทนี 0 2 3 5
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 0 1 2 3
19 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 0 1
20 สมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 1 0 1
21 ศรีวรการ 0 0 2 2
22 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0
23 ผาณิตวิทยา 0 0 0 0
รวม 201 171 136 508

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]