สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 115 19 4 1 138
2 ดัดดรุณี 96 15 13 4 124
3 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 68 25 6 11 99
4 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 61 29 10 10 100
5 มารดานฤมล 32 14 10 14 56
6 บางปะกง "บวรวิทยายน" 26 20 8 9 54
7 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 25 8 10 13 43
8 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 23 18 9 12 50
9 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 22 12 3 7 37
10 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 20 6 7 9 33
11 พุทธิรังสีพิบูล 17 9 7 9 33
12 อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 15 10 7 7 32
13 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 15 10 3 3 28
14 หมอนทองวิทยา 8 8 2 14 18
15 เซนต์แอนโทนี 6 12 3 6 21
16 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 4 6 4 9 14
17 ศรีวรการ 4 5 1 3 10
18 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 3 3 1 10
19 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 3 5 1 6 9
20 การทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 3 1 0 0 4
21 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ 0 2 0 0 2
22 ผาณิตวิทยา 0 1 1 1 2
23 สมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 0 1 0 1
รวม 567 238 113 149 918