สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้  115  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 138 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ดัดดรุณี ได้  96  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 124 เหรียญ 
อันดับที่ 3  วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้  68  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ได้  61  เหรียญทอง  29  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ 
อันดับที่ 5  มารดานฤมล ได้  32  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 6  บางปะกง "บวรวิทยายน" ได้  26  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ได้  25  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 8  บางน้ำเปรี้ยววิทยา ได้  23  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ดอนฉิมพลีพิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 10  เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้  20  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 11  พุทธิรังสีพิบูล ได้  17  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 12  อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ได้  15  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 13  เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ได้  15  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 14  หมอนทองวิทยา ได้  8  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เซนต์แอนโทนี ได้  6  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 16  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ศรีวรการ ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 19  เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 20  การทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 21  วิทยาราษฎร์รังสรรค์ ได้  0  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ผาณิตวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สมาคมสงเคราะห์วิทยา ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ