สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 67 45 9 121 115 19 4 1 138
2 ดัดดรุณี 40 34 23 97 96 15 13 4 124
3 วัดโสธรวรารามวรวิหาร 25 15 15 55 63 25 6 11 94
4 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 14 18 29 61 61 29 10 10 100
5 บางปะกง "บวรวิทยายน" 10 5 10 25 26 20 8 9 54
6 พุทธิรังสีพิบูล 9 4 2 15 17 9 7 9 33
7 บางน้ำเปรี้ยววิทยา 9 1 4 14 23 18 9 12 50
8 มารดานฤมล 6 14 11 31 32 14 10 14 56
9 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 3 9 5 17 25 8 10 13 43
10 ดอนฉิมพลีพิทยาคม 3 5 3 11 21 12 3 7 36
11 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 2 9 9 20 20 6 7 9 33
12 อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 2 2 4 8 15 10 7 7 32
13 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1 4 4 9 15 10 3 3 28
14 การทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1 1 1 3 3 1 0 0 4
15 หมอนทองวิทยา 1 0 0 1 7 8 2 14 17
16 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 1 0 0 1 3 5 1 6 9
17 เซนต์แอนโทนี 0 2 3 5 6 12 3 6 21
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 0 1 2 3 4 6 4 9 14
19 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 0 1 4 3 3 1 10
20 สมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 1 0 1 0 0 1 0 1
21 ศรีวรการ 0 0 2 2 4 5 1 3 10
22 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
23 ผาณิตวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
รวม 194 171 136 501 560 238 113 149 911