สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 4 10 7
2 004 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 52 108 79
3 005 โรงเรียนดัดดรุณี 130 352 216
4 010 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 65 130 95
5 011 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 67 123 93
6 017 โรงเรียนผาณิตวิทยา 3 3 3
7 019 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 44 76 62
8 021 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 111 255 170
9 022 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 2 4 4
10 025 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 34 52 38
11 008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 26 45 39
12 007 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 56 111 85
13 015 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 141 384 239
14 012 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 112 292 155
15 013 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 31 73 56
16 014 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 16 28 20
17 018 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 14 21 19
18 006 โรงเรียนดาราสมุทร 0 0 0
19 016 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร "สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์" 0 0 0
20 020 โรงเรียนมารดานฤมล 72 127 86
21 023 โรงเรียนศรีวรการ 14 25 16
22 024 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา 1 5 2
23 026 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 42 93 64
24 002 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 44 86 66
25 003 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 30 51 42
26 009 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
รวม 1111 2454 1656
4110

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]