แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 141 115 82.73% 19 13.67% 4 2.88% 1 0.72% 139
2 โรงเรียนดัดดรุณี 130 96 75% 15 11.72% 13 10.16% 4 3.13% 128
3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 111 68 61.82% 25 22.73% 6 5.45% 11 10% 110
4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 112 61 55.45% 29 26.36% 10 9.09% 10 9.09% 110
5 โรงเรียนมารดานฤมล 72 32 45.71% 14 20% 10 14.29% 14 20% 70
6 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 67 26 41.27% 20 31.75% 8 12.7% 9 14.29% 63
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 56 25 44.64% 8 14.29% 10 17.86% 13 23.21% 56
8 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 65 23 37.1% 18 29.03% 9 14.52% 12 19.35% 62
9 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 52 22 50% 12 27.27% 3 6.82% 7 15.91% 44
10 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 44 20 47.62% 6 14.29% 7 16.67% 9 21.43% 42
11 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 44 17 40.48% 9 21.43% 7 16.67% 9 21.43% 42
12 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 42 15 38.46% 10 25.64% 7 17.95% 7 17.95% 39
13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 31 15 48.39% 10 32.26% 3 9.68% 3 9.68% 31
14 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 34 8 25% 8 25% 2 6.25% 14 43.75% 32
15 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 30 6 22.22% 12 44.44% 3 11.11% 6 22.22% 27
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 26 4 17.39% 6 26.09% 4 17.39% 9 39.13% 23
17 โรงเรียนศรีวรการ 14 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 3 23.08% 13
18 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 14 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
19 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 16 3 20% 5 33.33% 1 6.67% 6 40% 15
20 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
21 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
22 โรงเรียนผาณิตวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
23 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]