งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ห้องแผนที่(2309) 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ห้องแผนที่(2309) 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง1110 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง1111 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมมูลนิธิเทพบำรุง 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมมูลนิธิเทพบำรุง 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคารอเนกประสงค์ ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง1108 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ห้อง1109 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมราชภวนาพิธาน 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ห้องมุขอาคาร3 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง ห้องอาเซียน(2308) 9 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียนเวลา08.30 น. ที่ห้องโถงอาคาร3


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]