งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 9 พ.ย. 2561 9.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 116 9 พ.ย. 2561 9.00-10.30
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร9 ชั้น 3 ห้อง 931 9 พ.ย. 2561 9.00-10.30
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร9 ชั้น 3 ห้อง 932 9 พ.ย. 2561 9.00-10.30
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร9 ชั้น 3 ห้อง 933 9 พ.ย. 2561 9.00-10.30
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร9 ชั้น 3 ห้อง 934 9 พ.ย. 2561 9.00-10.30
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร9 ชั้น 1 ห้อง 916 9 พ.ย. 2561 9.00-10.30
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร9 ชั้น 1 ห้อง 916 9 พ.ย. 2561 9.00-10.30
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร9 ชั้น 1 ห้อง 915 9 พ.ย. 2561 9.00
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร9 ชั้น 1 ห้อง 915 9 พ.ย. 2561 9.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง 925 9 พ.ย. 2561 9.00-10.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร9 ชั้น 2 ห้อง 926 9 พ.ย. 2561 9.00-10.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี ชั้น อาคาร8 ห้อง 822 9 พ.ย. 2561 9.00
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง 823 9 พ.ย. 2561 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]