สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนราวิชญ์  สุภาผล
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นายธีรพันธุ์  ธีระวัฒน์
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายมนัสมนต์  มหาวิโรจน์
 
1. นายกิตติชัย  คล้ายชม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายโชคทวี  ชินชาติ
 
1. นายอรรถวุฒิ  อาจเอื้อม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชุลีพร  จันทขัมมา
 
1. นายอรัญ  สาหร่าย