สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัชชา  เทียนปลั่ง
2. เด็กหญิงปณิดา  อรุณศิริโชค
3. เด็กหญิงภัคสุดา  คุณธรรมวรกุล
4. เด็กหญิงสุทัตตา  วิเศษ
5. เด็กหญิงอนัญพร  ปราบณรงค์
6. เด็กหญิงเบ็ญญาภา  สุภาพิชัย
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยเวช