.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-----ระดับเขตพื้นที่----
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 14 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  21 ก.ย. 2561 เวลา 16:30 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 22 - 28 ก.ย. 2561
   ♦ ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินให้ศูนย์การแข่งขัน 14 - 24 ก.ย. 2561
   ♦ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 25 ก.ย. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8 - 9 ต.ค. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 12 ต.ค. 2561เป็นต้นไป
---ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค  15 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค x    ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค xx  ธ.ค. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค xx  ธ.ค.  2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค xx  ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม 25-27 ธ.ค. 2561
---ระดับชาติ-----
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ  xxxxxx
 
 
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 04:36 น.