สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พนัสพิทยาคาร 88 25 10 123
2 พานทอง 31 17 8 56
3 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 18 14 15 47
4 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 11 14 21 46
5 หัวถนนวิทยา 7 20 13 40
6 ท่าข้ามพิทยาคม 7 6 4 17
7 สวนป่าเขาชะอางค์ 7 3 6 16
8 ทุ่งเหียงพิทยาคม 7 3 5 15
9 วัฒนานุศาสน์ 6 10 2 18
10 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 3 13 13 29
11 นันทนวิทย์ 3 7 3 13
12 เกาะจันทร์พิทยาคาร 2 6 5 13
13 ประชาสงเคราะห์ 2 2 3 7
14 อุทกวิทยาคม 0 0 1 1
15 เพลินจิตวิทยา 0 0 1 1
รวม 192 140 110 442

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]