สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พนัสพิทยาคาร ได้  121  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 132 เหรียญ 
อันดับที่ 2  พานทอง ได้  58  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 3  พานทองสภาชนูปถัมภ์ ได้  51  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ได้  47  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 5  หัวถนนวิทยา ได้  34  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 6  เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ได้  19  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 7  วัฒนานุศาสน์ ได้  19  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ท่าข้ามพิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 9  เกาะจันทร์พิทยาคาร ได้  18  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 10  นันทนวิทย์ ได้  17  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ทุ่งเหียงพิทยาคม ได้  14  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สวนป่าเขาชะอางค์ ได้  14  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ประชาสงเคราะห์ ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 14  อุทกวิทยาคม ได้  1  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เพลินจิตวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ