สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนัสพิทยาคาร 88 25 10 123 121 8 3 1 132
2 พานทอง 31 17 8 56 58 13 6 4 77
3 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 18 14 15 47 51 26 5 5 82
4 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 11 14 21 46 47 18 11 5 76
5 หัวถนนวิทยา 7 20 13 40 34 25 7 5 66
6 ท่าข้ามพิทยาคม 7 6 4 17 19 8 12 11 39
7 สวนป่าเขาชะอางค์ 7 3 6 16 14 8 1 5 23
8 ทุ่งเหียงพิทยาคม 7 3 5 15 14 9 5 13 28
9 วัฒนานุศาสน์ 6 10 2 18 19 9 5 4 33
10 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 3 13 13 29 19 22 12 12 53
11 นันทนวิทย์ 3 7 3 13 17 1 8 1 26
12 เกาะจันทร์พิทยาคาร 2 6 5 13 18 14 10 5 42
13 ประชาสงเคราะห์ 2 2 3 7 5 3 4 4 12
14 อุทกวิทยาคม 0 0 1 1 1 5 8 2 14
15 เพลินจิตวิทยา 0 0 1 1 0 1 4 4 5
รวม 192 140 110 442 437 170 101 81 708