สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนัสพิทยาคาร 121 8 3 1 132
2 พานทอง 58 13 6 4 77
3 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 51 26 5 5 82
4 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 47 18 11 5 76
5 หัวถนนวิทยา 34 25 7 5 66
6 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 19 22 12 12 53
7 วัฒนานุศาสน์ 19 9 5 4 33
8 ท่าข้ามพิทยาคม 19 8 12 11 39
9 เกาะจันทร์พิทยาคาร 18 14 10 5 42
10 นันทนวิทย์ 17 1 8 1 26
11 ทุ่งเหียงพิทยาคม 14 9 5 13 28
12 สวนป่าเขาชะอางค์ 14 8 1 5 23
13 ประชาสงเคราะห์ 5 3 4 4 12
14 อุทกวิทยาคม 1 5 8 2 14
15 เพลินจิตวิทยา 0 1 4 4 5
รวม 437 170 101 81 708