สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 129 72
2 006 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 178 119
3 008 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 340 227
4 009 โรงเรียนพานทอง 82 234 123
5 010 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 190 137
6 015 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 18 39 30
7 001 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 123 74
8 002 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 128 98
9 005 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 73 38
10 007 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 29 25
11 012 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 79 53
12 011 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 9 13 10
13 003 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 149 79
14 013 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 30 78 40
15 014 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 157 94
รวม 846 1939 1219
3158

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]