แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
2 โรงเรียนพานทอง 82 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
3 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 6 54.55% 0 0% 4 36.36% 1 9.09% 11
4 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
5 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 5 55.56% 9
6 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
7 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 30 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
9 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
10 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
11 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
13 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 9 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
14 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]