แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������-���������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
3 โรงเรียนพานทอง 82 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
5 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
6 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
7 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 30 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
8 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
9 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
10 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
11 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]