แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������-���������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
2 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
3 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
5 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
6 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
7 โรงเรียนพานทอง 82 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
8 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
9 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
11 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
12 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 18 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
13 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]