แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������ ������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพานทอง 82 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
3 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
6 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
11 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
12 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 18 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
14 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 9 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]