แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������ ������������������������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
2 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
3 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
4 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
5 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
6 โรงเรียนพานทอง 82 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
7 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
9 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
10 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
11 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
12 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
13 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 18 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
14 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 30 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
15 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 9 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]