แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
3 โรงเรียนพานทอง 82 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
5 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
7 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
8 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 30 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
10 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
12 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
13 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
14 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 9 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
15 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 18 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]