แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
2 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
3 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 30 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
4 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 11
5 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
6 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
7 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 1 8.33% 8 66.67% 3 25% 0 0% 12
8 โรงเรียนพานทอง 82 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
9 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 9
10 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
11 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
12 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
13 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
14 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 9 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
15 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 18 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]