แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
3 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
4 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
5 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
6 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 30 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
7 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนพานทอง 82 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
10 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 18 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
11 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]