แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
2 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
3 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
4 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
6 โรงเรียนพานทอง 82 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
7 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 2 20% 6 60% 0 0% 2 20% 10
8 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
9 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
10 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]