แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
3 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
4 โรงเรียนพานทอง 82 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
5 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
6 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
7 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 1 7.69% 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 13
8 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 1 10% 3 30% 3 30% 3 30% 10
9 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
10 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
11 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 18 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
12 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 30 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
13 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 0 0% 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 9
14 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 9 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
15 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]