แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 137 121 90.98% 8 6.02% 3 2.26% 1 0.75% 133
2 โรงเรียนพานทอง 82 58 71.6% 13 16.05% 6 7.41% 4 4.94% 81
3 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 90 51 58.62% 26 29.89% 5 5.75% 5 5.75% 87
4 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 83 47 58.02% 18 22.22% 11 13.58% 5 6.17% 81
5 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 77 34 47.89% 25 35.21% 7 9.86% 5 7.04% 71
6 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 72 19 29.23% 22 33.85% 12 18.46% 12 18.46% 65
7 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 39 19 51.35% 9 24.32% 5 13.51% 4 10.81% 37
8 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 59 19 38% 8 16% 12 24% 11 22% 50
9 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 52 18 38.3% 14 29.79% 10 21.28% 5 10.64% 47
10 โรงเรียนนันทนวิทย์ 28 17 62.96% 1 3.7% 8 29.63% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 53 14 34.15% 9 21.95% 5 12.2% 13 31.71% 41
12 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 30 14 50% 8 28.57% 1 3.57% 5 17.86% 28
13 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 17 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 4 25% 16
14 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 18 1 6.25% 5 31.25% 8 50% 2 12.5% 16
15 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 9 0 0% 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]